”Med 15 års erfaring kan jeg i dag kalde mig for en professionel og kompetent samarbejdspartner for enhver, der beskæftiger sig med unge, rusmidler og kriminalitet.”

”Jeg er et godt kort at have på hånden, når der skal laves en ny plan, og når planen skal omsættes i praksis.”

“Jeg er specialiseret i samarbejde med unge og familier, hvor symptomerne på mistrivsel bliver synlige ved brug af rusmidler og kriminalitet! ”

“Jeg er der for den unge og familien 24/7/365 døgnet rundt, året rundt!”

Unge – Rusmidler – Kriminalitet – Anbringelse i egen bolig – Efterværn – Rådgivning – Konsulentbistand