Erfaring

Jeg har de seneste 15 år arbejdet inden for ungeområdet på platformen omhandlede forebyggelse, kriminalitet, rusmidler, og anbringelse. Jeg har været beskæftiget med en bred palet af opgaver lige fra arbejde på gadeplan, døgnområdet, projektarbejde, projektledelse og arbejde på det strategiske niveau.

Mine mange års erfaring fra forskellige funktioner gør, at jeg i dag kan kalde mig for en professionel og kompetent samarbejdspartner for enhver, der beskæftiger sig med dette specialområde.

Evidens/best pratice

Relationsarbejdet er mit speciale og værdien af dette understøttes både af evidens og erfaringer fra ”best practice”. Jeg er specialist i at lave relationer, der hvor det anses for at være allermest udfordrerne.

Samtykkeerklæring

Jeg påtager mig kun individ sager, hvor den unge, hvis over 18 år, eller familien, hvis under 18 år, vil indgå i samarbejde om en samtykkeerklæring. Dette da det er min erfaring, at videns deling og samarbejde med netværket er vejen til forandring. Detaljerne for samtykkeerklæringen aftales naturligvis individuelt, men en åbning for samarbejde på tværs/omkring den unge er et must.

Udvikling/Uddannelse/Supervision

For at sikre at jeg selv er i udvikling, og at jeg bliver udfordret på min praksis, læser jeg psykoterapi ved DISPUK. Endvidere giver dette mig mulighed for at få supervision.

Jeg arbejder meget med det ”narrative”, hvilket jeg har god erfaring for, at det kan rykke unge når samtalepraksis foregår i en uformel kontekst.

Slå på tråden!

Jeg er kendt for min kreative og innovative tilgang til nye opgaver. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger! slå på tråden, og lad os tage en snak om hvordan vi kan samarbejde. så det sikres at den unge kan stå på egne ben i tilværelsen!